H.C. Andersens skærm
Hans Christian Andersen?s screen

"...noget digterisk Arbeide har jeg ikke havdt Tanke til; min eneste Beskjæftigelse har været at lave et Skjermbræt ... Jeg har søgt at lægge en poetisk Idee eller en historisk Fremstilling ind i hvert Blad og man siger at det Hele er som et stort broget Eventyr. Men hellere vilde jeg med Pen og Blæk have bragt et saadant paa Papiret end her kun at udklippe Billeder og stille disse sammen i min Tankeforbindelse."
H.C. Andersen i brev til Mimi Holstein den 17. marts 1874

I soveværelset foran sin seng havde H.C. Andersen sin skærm stående. Kollagerne udførte H.C. Andersen i vinteren 1873-1874, hvor sygdom bandt digteren til lejligheden i Nyhavn.

Klik på de understående billeder for at nærstuderer H.C. Andersens skærmbræt. / Click the pictures below to study the screen of Hans Christian Andersen
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

?...I have had no thought of any creative writing; my only occupation has been to make a screen ... I have tried to include a poetic idea or a historical representation in each section and one could say that the whole effect is that of a great, variegated fairytale. Although I would rather have committed such a tale to paper with pen and ink than simply cut out pictures and juxtapose them to suit my train of thought.?
Hans Christian Andersen in a letter to Mimi Holstein, 17 March 1874

In the bedroom in front of his bed Hans Christian Andersen positioned his screen. The collages of the screen were done by him in the winter of 1873-74, when illness confined the writer to his flat in Nyhavn.